Όροι παράδοσης

 • Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται μέχρι τις 14:00, αποστέλλονται την ίδια μέρα.
 • Οι παραγγελίες που υποβάλλονται μετά τις 14:00, αποστέλλονται την επόμενη μέρα.
 • Το βάρος και τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την διάρκεια υποβολής της παραγγελίας.
 • Εάν η συναλλαγή γίνεται με βάση το προτιμολόγιο, τότε σας στέλνουμε το εμπόρευμα την ημέρα παραλαβής των χρημάτων στον λογαριασμό τραπέζης.
 • Στο ιστορικό των παραγγελιών, υπάρχει διαθέσιμη η προβολή των εκτελεσμένων παραγγελιών και η δυνατότητα λήψης της απόδειξης πώλησης (τιμολογίου), όπως και ο αριθμός φορτωτικής που επιτρέπει τον εντοπισμό του εμπορεύματος.

 

Ασφάλεια συναλλαγών

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων καθώς και η συγκατάθεση για την επεξεργασία τους είναι απολύτως προαιρετική. Κάθε υποβαλλόμενο σε μας προσωπικό στοιχείο, υποβάλλεται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής στο οποίο έχετε συμφωνήσει. Σε περίπτωση ωστόσο που αποφασίσετε να μην υποβάλετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της παραγγελίας και δεν συμφωνήσετε για την επεξεργασία τους, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας. Σας παρακαλούμε να θυμάστε, ότι οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα ανανέωσης ή ολικής διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορείτε να το κάνετε από μόνοι σας, καθώς και με την βοήθειά μας την οποία ευχαρίστως μπορούμε να σας προσφέρουμε. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η εταιρεία μας τηρεί αυστηρά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλή, ενώ καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε το επίπεδο ασφάλειας από έτος σε έτος ακόμη υψηλότερο. Πιστεύουμε, ότι η γνωριμία σας με την πολιτική απορρήτου μας, θα σας επιτρέψει να νιώσετε ασφαλείς και να απολαύσετε τις αγορές σας στο www.easyprice.gr

 1. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Ο διαχειριστής, έθεσε σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα www.easyprice.gr, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική ασφαλείας του συστήματος IT, κάτι που εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών στοιχείων.

Τα ποιο σημαντικά στοιχεία του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνουν:

A. Πιστοποιητικό SSL κατά την σύνδεση. Αυτό εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη επικοινωνία 256 bit key, μεταξύ του υπολογιστή σας και του www.easyprice.gr

Β. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, έχουν μόνο οι εργαζόμενοι του www.easyprice.gr, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχουν υπογράψει τις σχετικές δεσμεύσεις για την προστασία αυτών.

Γ. Το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών IT www.easyprice.gr πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

Τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας των επεξεργασμένων δεδομένων, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στους κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου και του διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με την τεκμηρίωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τεχνικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται από τις συσκευές και τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Διαχειριστής έχει εκπληρώσει όλες τις νομικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

III. Γιατί και ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα χρειαζόμαστε;

Α. Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας, σας παρακαλούμε να δώσετε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε επόμενη αγορά σας να χάνετε χρόνο και πάλι, προκειμένου να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας. Με την εγγραφή σας, εξοικονομείτε χρόνο για τις επόμενές σας αγορές. Ο εγγεγραμμένος πελάτης μετά την σύνδεση στην ιστοσελίδα, έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του, καθώς και το ιστορικό των αγορών του. Ο εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα στοιχεία του Κατά την εγγραφή σας παρακαλούμε να δώσετε:

 1. όνομα και επώνυμο – απαραίτητα για την έκδοση της απόδειξης πώλησης και την αποστολή του πακέτου
 2. διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας/ή αριθμός οικίας και διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη) – απαραίτητα για την αποστολή του πακέτου
 3. e-mail

Β. Υποβολή παραγγελιών

Κατά την παραγγελία, σας παρακαλούμε να μας δώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεσή της, το οποία στην περίπτωση εγγεγραμμένων και συνδεδεμένων Πελατών ανακτώνται κατά ένα μέρος αυτόματα από τα στοιχεία που δόθηκαν κατά την εγγραφή.

Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας παρακαλούμε να μας δώσετε:

 1. όνομα και επώνυμο ή ονομασία εταιρείας/οργανισμού – απαραίτητα για την έκδοση της απόδειξης πώλησης και την αποστολή του πακέτου
 2. διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας/ή αριθμός οικίας και διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη) – απαραίτητα για την αποστολή του πακέτου
 3. e-mail – απαραίτητο για την επικοινωνία σχετικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας
 4. αριθμός τηλεφώνου – απαραίτητος σε περίπτωση επιλογής μερικών από τις μεθόδους παράδοσης (απαιτούμενο από τους μεταφορείς)

Στην περίπτωση που ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας επιλέξει την αποστολή σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που δήλωσε κατά την εγγραφή του, παρακαλούμε επίσης να δηλώσει:

 1. όνομα και επώνυμο ή ονομασία εταιρείας/οργανισμού – απαραίτητα για την αποστολή του πακέτου
 2. διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας/ή αριθμός οικίας και διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη) – απαραίτητα για την αποστολή του πακέτου
 3. αριθμός (ΑΦΜ) – Απαραίτητος για την έκδοση της απόδειξης πώλησης.

Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail που δηλώνονται ως διεύθυνση αποστολής, μεταδίδονται στις μεταφορικές εταιρείες υπό τη μορφή ετικέτας/δελτίου αποστολής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα δελτίο παράδοσης του πακέτου ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής που δηλώθηκε στους μεταφορείς.

 1. Γενική Ταχυδρομική
 2. Την δική σας Κούριερ

Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός ΑΦΜ που δηλώνονται ως στοιχεία για την έκδοση της απόδειξης πώλησης, μεταδίδονται υπό τη μορφή απόδειξης πώλησης στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας

Γ. Εγγραφή στο Newsletter

Σε περίπτωση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) και συμφωνίας για την λήψη του κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή κατά την υποβολή παραγγελίας, σας παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο την διεύθυνση e-mail στην οποία θα στέλνονται οι εμπορικές ενημερώσεις από τον Διαχειριστή. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε αυτή την επιλογή, από το λογαριασμό σας στο easyprice ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ακύρωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημέρωσης.

 1. Τα προσωπικά σας στοιχεία, που συλλέγονται αυτόματα κατά την είσοδό σας στο www.easyprice.gr

Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται ποτέ με τα δηλωμένα στοιχεία που αναφέρονται στο

Β. www.easyprice.gr (cookies)

το www.easyprice.gr χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που συλλέγονται στην συσκευή σας, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώρισή σας από το www.easyprice.gr και η προσαρμογή του στις ανάγκες σας.

η ιστοσελίδα www.easyprice.gr χρησιμοποιεί cookies κατά την πλοήγηση για τους εξής λόγους:

 1. για να θυμάται τη σύνδεσή σας
 2. για να θυμάται τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας
 3. για να θυμάται τις προτιμήσεις σας σχετικά με την εμφάνιση του www.easyprice.gr
 4. για την δημιουργία στατιστικών στοιχείων και αναφορών σχετικά με την επισκεψιμότητα και την λειτουργία του www.easyprice.gr

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση αρχείων cookies στην συσκευή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε ρυθμίζοντας αναλόγως το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες σχετικά με το πως να το κάνετε, θα βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Δυστυχώς σε περίπτωση αποκλεισμού των αρχείων cookies που προέρχονται από το www.easyprice.gr, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία του.

Εάν συμφωνείτε με την αποθήκευση των αρχείων cookies στην συσκευή σας, αλλά μετά από την επίσκεψή σας στο www.easyprice.gr θελήσετε να τα διαγράψετε, μπορείτε να το κάνετε χωρίς κανένα κίνδυνο, ενώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, θα τις βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.

C. Google Analytics (cookies)

Το Google Analytics χρησιμοποιεί αρχεία cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή σας, ώστε να επιτραπεί η ανάλυση κίνησης και τρόπου χρήσης κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.easyprice.gr. Η Google συλλέγει στους διακομιστές της (server), δεδομένα που συλλέγονται από την αποθήκευση των αρχείων cookies στις συσκευές και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία αναφορών και παροχών άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την κίνηση και χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, εάν απαιτηθεί να το πράξει από το νόμο ή στην περίπτωση που αυτά τα άτομα επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.

Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται ποτέ με τα δηλωμένα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος III, ενώ αποτελούν μόνο υλικό για στατιστική ανάλυση και μηχανισμών διόρθωσης σφαλμάτων του συστήματος.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση αρχείων cookies στην συσκευή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε ρυθμίζοντας αναλόγως το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες σχετικά με το πως να το κάνετε, θα βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Δυστυχώς σε περίπτωση αποκλεισμού των αρχείων cookies που προέρχονται από το www.easyprice.gr, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία του.

Εάν συμφωνείτε με την αποθήκευση των αρχείων cookies στην συσκευή σας, αλλά μετά από την επίσκεψή σας στο www.easyprice.com.gr θελήσετε να τα διαγράψετε, μπορείτε να το κάνετε χωρίς κανένα κίνδυνο, ενώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, θα τις βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.

D. Remarketing Google Adwords (cookies)

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο επαναληπτικού μάρκετινγκ Google Adwords. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη δημοσίευση στο διαδίκτυο του περιεχόμενου των διαφημίσεων Google βάσει προηγούμενων επισκέψεων των χρηστών στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, οι ιστοσελίδες μας περιέχουν κώδικα ή ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ, τα οποία διαμορφώνουν τα αρχεία cookies για να προσδιοριστεί το είδος της αγγελίας που θα προβάλλεται στον χρήστη, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις του στον Ιστότοπο.

Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων στους διακομιστές της Google, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα αναγνωριστικά των αρχείων cookies που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε λίστα ή κατηγορία ενδιαφέροντος.

Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την χρήση ενός αρχείου cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ, στην ιστοσελίδα αποκλεισμού διαφημίσεων Google. Αυτά τα αρχεία cookies αποστέλλονται από την Google.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το αρχείο cookie “Doubleclick”. Το αρχείο αυτό επιτρέπει να μοιράζεστε τις διαφημίσεις που διαχειρίζονται από τρίτους (“Ad-Servers”). Πρόκειται για ένα αρχείο cookie που παρέχεται από την Google.

 1. Πολιτική απορρήτου και προστασίας συνεργατών του www.easyprice.gr

το www.easyprice.gr επιλέγει τους συνεργάτες του πολύ προσεκτικά και εξίσου προσεκτικά ελέγχει την δημοσίευση συνδέσμων στο www.easyprice.gr άλλων ιστοσελίδων του διαδικτύου. Το www.easyprice.gr δεν αναλαμβάνει ωστόσο την ευθύνη για τα πρότυπα και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται από τους ιδιοκτήτες, παροχείς και διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να ελέγχετε καθένα από τους συνεργάτες μας σχετικά με την ατομική σας απόφαση για το αν θελήσετε να τους εμπιστευτείτε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 1. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ο ισχύων νόμος απαιτήσει από τον διαχειριστή την κοινοποίηση επιλεγμένων δεδομένων στις κρατικές αρχές, το www.easyprice.gr θα τα διαθέσει. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται εμφανή αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στην πολιτική απορρήτου.

VII. Αλλαγές πολιτικής προστασίας του www.easyprice.gr

το www.easyprice.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική απορρήτου όσο το απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές ρυθμίσεις του www.easyprice.gr ή την αλλαγή των πρότυπων σε υψηλότερα από το ελάχιστο που απαιτεί ο νόμος. Σχετικά με αυτές τις αλλαγές θα ενημερώνεστε από το www.easyprice.gr μέσω e-mail (στο e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή). Η ειδοποίηση θα στέλνεται τουλάχιστον 30 μέρες πριν την έναρξη ισχύος της νέας πολιτικής απορρήτου. Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:// www.easyprice.gr.

VIII. Επικοινωνία

το info@easyprice.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας χρησιμοποιώντας το e-mail που έχετε δηλώσει, ενώ μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία που να αφορά την πολιτική απορρήτου και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο +30 210 9963512 ή στο info@easyprice.gr

Εάν θέλετε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε περίπτωση που δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να το κάνετε από μόνοι σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο +30 210 9963080

Για τα παραπάνω ζητήματα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση:

 

 

Όροι & Κανονισμοί

Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας, να διαπραγματευτεί όλες τις διατάξεις της συμφωνίας με τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιημένων διατάξεων των κανονισμών που ακολουθούν. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται γραπτώς και να αποστέλλονται στην διεύθυνση του Πωλητή

www.easyprice.gr

Δωδεκανήσου 15,
164 52 Αργυρούπολη , Αθήνα

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής εγκαταλείψει τη δυνατότητα σύναψης της συμφωνίας με την εκτέλεση προσωπικών διαπραγματεύσεων, τότε εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

Τρόποι Πληρωμής

Κατά την υποβολή της παραγγελίας διατίθενται οι παρακάτω τρόποι πληρωμής:

Mετρητά – Πληρωμή με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή του εμπορεύματος στην έδρα της εταιρείας στην Δωδεκανήσου 15, 164 52 Αργυρούπολη

Με αντικαταβολή – Πληρωμή στον υπάλληλο της εταιρίας courier κατά την παραλαβή του εμπορεύματος.

Με προπληρωμή – Πληρωμή με βάση το απεσταλμένο παραστατικό. Κατά την ετοιμασία του εμπορεύματος σας στέλνουμε το τιμολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να κατατεθούν τα χρήματα για την παραγγελία στο νόμισμα της προτίμησής σας. Μετά την παραλαβή των χρημάτων στον λογαριασμό μας, σας στέλνουμε το εμπόρευμα στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Με πιστωτική κάρτα – Πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Με την επιλογή αυτή, κατά το τέλος της παραγγελίας θα μεταφερθείτε στην σελίδα πιστοποίησης πιστωτικών καρτών.

Εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα από την πληρωμή με την κάρτα, μπορείτε να πάτε στο ιστορικό παραγγελιών, να επιλέξετε την κατάλληλη παραγγελία και να επαναλάβετε την διαδικασία πληρωμής.

 

 

 

Επιστροφές και παράπονα

Λήψη έντυπου καταγγελίας
Κάντε λήψη του έντυπου χρήσης της εγγύησης
Επιστροφές και παράπονα στο κατάστημα info@easyprice.gr

Αγαπητέ Πελάτη, εάν βρίσκεστε σε αυτή την ιστοσελίδα, σημαίνει ότι προέκυψε κάποιο λάθος κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ή δεν είστε ικανοποιημένοι με την αγορά σας.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκνευρίζεστε! Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας. Παρακάτω σας παρέχουμε πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν για να υποβάλετε άμεσα και εύκολα το παράπονό σας ή να εκτελέσετε την επιστροφή το προϊόντος στα πλαίσια υπαναχώρησης από την συμφωνία.

Φυσικά, δεν υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε τα δικά μας έντυπα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά ή να προετοιμάσετε από μόνοι σας το κατάλληλο έγγραφο. Η απόφαση εξαρτάται μόνο από εσάς!

Αρχικά επιλέξτε, ποια από τις περιγραφόμενες περιπτώσεις ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση και κάντε λήψη του κατάλληλου εντύπου.

 1. Αγορασμένα προϊόντα:
 • α) τα παρέλαβα κατεστραμμένα
 • β) παρέλαβα διαφορετικά, απ’ ότι είχα παραγγείλει
 • γ) τα παρέλαβα και δεν συμμορφώνονται με την συμφωνία.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο και να κάνετε χρήση του εντύπου που βρίσκεται στον ιστότοπό μας. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα κατά την διάρκεια της μεταφοράς και να παραδίδονται στην διεύθυνσή μας:

 1. Άλλαξα γνώμη και θα ήθελα να επιστρέψω το σύνολο ή ένα μέρος των προϊόντων.

Η δήλωση υπαναχώρησης από την συμφωνία θα πρέπει να αποσταλεί εντός 8 ημερών από την ημέρα παραλαβής της αποστολής. Το έντυπο υπαναχώρησης από τη συμφωνία βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

Από τη στιγμή υποβολής της δήλωσης για υπαναχώρηση από την συμφωνία, έχετε 8 ημέρες για την αποστολή των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρήσατε.

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και να παραδίδονται στην διεύθυνσή μας:

Δωδεκανήσου 15, 164 52 Αργυρούπολη

Υπαναχώρηση από τη συμφωνία.
Κάντε λήψη του έντυπου υπαναχώρησης από τη συμφωνία
Δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση

 1. Ο Καταναλωτής έχει το δικαιώματα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία που έχει επισυναφθεί από απόσταση, χωρίς να αναφέρει αιτιολογία και χωρίς κανένα κόστος, με εξαίρεση τα έξοδα μεταφορας .
 2. Η προθεσμία υπαναχώρησης από μια συμφωνία που έχει συναφθεί από απόσταση λήγει σε 8 ημέρες από τη στιγμή διάθεσης του προϊόντος, ενώ για την διατήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή μια δήλωσης πριν από τη λήξη της.
 3. Ο Καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει δήλωση υπαναχώρησης από την συμφωνία στο έντυπου
 4. Ο Πωλητής αποκλείει το ενδεχόμενο υποβολής δήλωσης για υπαναχώρηση από την συμφωνία σε άλλη μορφή πέραν της γραπτής.
 5. Ο Πωλητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει άμεσα τον Καταναλωτή μέσω e-mail (δηλωμένου κατά τη σύναψη της συμφωνίας και άλλου εάν δόθηκε στην υποβαλλόμενη δήλωση) σχετικά με την παραλαβή της δήλωσης για την υπαναχώρηση από τη συμφωνία.
 6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την συμφωνία, η συμφωνία θεωρείται άκυρη.
 7. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει άμεσα στον Πωλητή το αντικείμενο, αλλά το αργότερο εντός 8 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αποχώρησε από την συμφωνία. Για την διατήρηση της προθεσμίας αρκεί η επιστροφή του αντικείμενου πριν από την λήξη της.
 8. Ο Καταναλωτής αποστέλλει τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας, από την οποία υπαναχώρησε με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη.
 9. Ο Καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα παροχής του ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε υλικό μέσο, εφόσον δεν έχει συναινέσει σε μια τέτοια υπηρεσία πριν από την λήξη της προθεσμίας από την υπαναχώρηση από την συμφωνία ή δεν ενημερώθηκε σχετικά με την απώλεια του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από την συμφωνία κατά τη στιγμή χορήγησης τέτοιας συμφωνίας ή ο επιχειρηματίας δεν παρέδωσε την επιβεβαίωση.
 10. Ο Καταναλωτής έχει την ευθύνη για την μείωση της αξίας του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας και αποτέλεσμα της χρήσης του από αυτή, με τρόπο διαφορετικό από την φύση, τον χαρακτήρα και την λειτουργία του προϊόντος.
 11. Ο Πωλητής θα πρέπει άμεσα, το αργότερο εντός 8 ημερών από την ημέρα παραλαβής της δήλωσης σχετικά με την υπαναχώρηση από την συμφωνία που υποβλήθηκε από τον Καταναλωτή, να επιστρέψει στον Καταναλωτή όλες τις καταβληθέντες πληρωμές που έγιναν από αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και τα έξοδα παράδοσης του αντικειμένου, ενώ αν καταναλωτής έχει επιλέξει ως τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν επιστρέφει το επιπλέον κόστος στον Καταναλωτή.
 12. Ο Πωλητής επιστρέφει τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε και ο Καταναλωτής, εκτός και αν ο Καταναλωτής συμφώνησε ρητά σε άλλη μέθοδο πληρωμής, η οποία δεν του επιφέρει κανένα κόστος.
 13. Ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή των χρημάτων που έλαβε από τον Καταναλωτή μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει και πάλι το αντικείμενο ή λαμβάνει από τον Καταναλωτή απόδειξη της αποστολής του, ανάλογα με το γεγονός που προηγείται πρώτο.
 14. Ο Καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία:
  • α) της οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, στις οποίες ο Πωλητής δεν έχει κανένα έλεγχο και οι οποίες μπορούν να συμβούν πριν την λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από την σύμβαση
  • β) της οποίας αντικείμενο υπηρεσίας είναι ένα προϊόν μη προκατασκευασμένο, που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή για να ανταποκριθεί στις ατομικές του ανάγκες
  • γ) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που υπόκειται σε ταχεία φθορά ή που έχει μικρή διάρκεια ζωής
  • δ) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο μετά το άνοιγμα της συσκευασίας δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση
  • ε) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι προϊόντα, τα οποία μετά την παράδοση, λόγω του χαρακτήρα τους, παραμένουν αδιαχωρίστως συνδεδεμένα με άλλα προϊόντα
  • ζ) της οποία αντικείμενο υπηρεσίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή λογισμικά υπολογιστή που παρέχονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση
  • η) για την παροχή ψηφιακού υλικού, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας ξεκίνησε με την ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν την λήξη της προθεσμίας για την υπαναχώρηση της συμφωνίας και μετά από την ενημέρωσή του από τον επιχειρηματία σχετικά με την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από την συμφωνία

Εγγύηση

 1. Η εταιρεία easyprice παρέχει εγγύηση 24 μηνών για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την εταιρεία easyprice
 2. Η βάση της εγγύησης είναι η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
 3. Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Σε αυτές περιλαμβάνονται και ζημιές που προκαλούνται από υπερτάσεις στις γραμμές εισόδου, όπως και λόγω τροφοδότησης της συσκευής σε τάση υψηλότερη από ότι συνιστάται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μια βλάβη που προκαλείται από ατμοσφαιρική εκκένωση, η οποία μπορεί να προστατευτεί από συσκευές προστασίας από υπέρταση.
 4. Η εταιρεία easyprice διαθέτει επίσης service με πληρωμή για συσκευές που έχουν αγοραστεί από την εταιρεία easyprice και δεν διαθέτουν πλέον εγγύηση επισκευής.
 5. Πριν την αποστολή του χαλασμένου εξοπλισμού στο κέντρο service, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση υπηρεσίας service, η οποία θα διευκολύνει την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της επισκευής. Την αίτηση για service μπορείτε να την συμπληρώσετε εδώ: Αίτηση για service

 

Να βάλουμε κάποιο link για την αίτηση

 

 

 

Πρόσβαση σε τιμές χονδρικής

Οι τιμές χονδρικής παρέχονται μόνο σε εταιρίες μεσάζοντες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με μας.

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο κατάστημά μας και να επιλέξετε την επιλογή για την πρόσβαση στις τιμές χονδρικής για τις εταιρείες του ίδιου κλάδου.

Μετά από επιτυχή επαλήθευση των στοιχείων που εισάγονται κατά την εγγραφή, αλλάζουμε την κατάσταση του πελάτη σε πελάτη χονδρικής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας θα επικοινωνήσει μαζί σας ο υπάλληλος του τμήματος πωλήσεων για να αποσαφηνιστεί η κάθε αμφιβολία.

Οι τιμές χοντρικής μπορούν να αλλάζουν καθημερινά, ανάλογα με τις προμήθειες και τις αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η έκπτωση για κάθε προϊόν είναι διαφορετική και καθορίζεται ξεχωριστά ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. Κατά την συναλλαγή, η τιμή που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτή που αναγράφεται τη στιγμή της παραγγελίας.

 

 

Τεχνική υποστήριξη

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στους πελάτες που διαθέτουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω του έντυπου αλληλογραφίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα σύνδεση και ρύθμιση λογαριασμού. Η αλληλογραφία αποστέλλεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο με αποτέλεσμα η απάντηση να δίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την διεύθυνση e-mail:

 

Ταυτότητα επιχείρησης
Τηλ.: 21 0996 3080
Κιν: 6974478261
Email: info@easyprice.gr / Web: easyprice.gr
Επωνυμία : Ευάγγελος Δ. Βιλαντώνης
ΑΦΜ : 053513175
ΔΟΥ : Ηλιούπολης
ΕΔΡΑ : Δωδεκανήσου 15, Αργυρούπολη 164 52
ΓΕΜΗ : 85275402000